Podjetje je pravna oseba, ki je nosilec naročniškega razmerja (Naročnik) s ponudnikom Klik MALL sistema.

Podjetje ima lahko več podrejenih Ponudnikov, ki delujejo kot poslovne enote (MULTI-STORE). 

Profil Podjetja ali Ponudnika ustvarja le administrator sistema na podlagi prejema naročila za vzpostavitev profila. Podatke, ki jih mora Naročnik pripraviti za vzpostavitev profila, so opisani v poglavju Pričetek uporabe.

Podjetje je pravni nosilec izdanih računov in je zavedeno v glavi računa ne glede na to, ali je račun bil izdan na nivoju Podjetja ali katerega izmed podrejenih Ponudnikov. 

Povezane vsebine

 
Naročniški račun in dostop
Kako podjetje dobi svoj profil Naročnika in kako Urednik dostopa do tega profila
(19.11.2016)