Kako podjetje dobi svoj profil Naročnika in kako Urednik dostopa do tega profila

Ponudnik storitve Klik MALL za Naročnike (glede na izbrani naročniški paket):

  • vnese profil za Podjetje
  • vnaša profile Ponudnikov pod profilom Podjetja 
  • ureja podatke in uredniške pravice Urednikov posameznega profila 
  • vnaša podatke domene v primeru spletne trgovine za lastno domeno Naročnika
  • uredi nastavitve za uporabo davčne blagajne

Navedene nastavitve so urejene v dogovoru z Naročnikom, ki mora tudi predložiti potrebne podatke za zgoraj navedene zadeve. Ostale nastavitve so odvisne od naročniškega paketa in jih lahko Naročnik v veliki meri samostojno ureja.

 

Naročnik

Naročniški račun se uredi za podjetja, ki se odločijo za uporabo. Nosilec Naročniškega računa je podjetje, samostojni podjetnik, organizacija...

Za vsako podjetje se najprej uredi profil Podjetje npr. Egi Klik d.o.o. Naročniški profili imajo različne funkcionalnosti glede na zakupljen paket Storitve. Paket je mogoče tudi kasneje nadgraditi. 

Pod "streho" Podjetja je mogoče imeti poljubno število profilov Ponudnik npr. "WWW+POS sistemi", "Kuvertiranje.si"... Prednosti takšne delitve na enote lahko pogledate v opisu MULTI STORE funkcionalnosti in med primeri uporabe. Za uporabo profilov Ponudnika je potrebno imeti naročniški paket z vključeno opcijo za MULTI-STORE.

 

Urednik

Urednik je fizična oseba, ki v imenu Naročnika uporablja in ureja podatke (npr. Janez Novak). To je običajno lastnik podjetja ali zaposleni, lahko pa je tudi zunanji urednik s pooblaščenim dostopom.

Uredniki do profila Naročnika dostopajo s prijavo v Klik MALL na https://www.klik-mall.com/login

Urejanje podatkov za vse Naročnike poteka na naslovu https://www.klik-mall.com

Število urednikov pri posameznem Naročniku je lahko poljubno, če ni omejeno z naročniškim paketom. 

Vsakemu uredniku je mogoče določiti različna dovoljenja glede dostopa in urejanja podatkov Naročnika.

Za prijavo se uporabljajo Social profili (npr. Google, Facebook, Twitter...). Klik MALL profil uporabnika ustvari na podlagi prijave s takšnim profilom in NE DODELJUJE posebnih gesel. Če še nimate nobenega Social profila, si ga boste morali ustvariti, da se boste lahko prijavljali v Klik MALL. Za več o postopku prijave s Social profilom si poglejte navodila o prijavi.

Urednik lahko z enim profilom ureja profile za več naročnikov (npr. je lastnik večih podjetij, glavni urednik organizacije z več poslovnimi enotami, pogodbeni sodelavec za več podjetij, agencija...). V tem primeru na strani My Stores oz. Moje trgovine vidi seznam vseh Podjetij in virtualnih poslovalnic, do katerih ima dostop.