S Klik MALL lahko imate podporo za Multi Store na zelo intuitiven in enostaven način, uporaba pa odpira vrsto zelo zanimivih možnosti. Razvito na podlagi lastnih izkušenj

 

Kako deluje Multi store

Profil Podjetja je že zadosten za uporabo Klik MALL, lahko pa poslovanje razdelite in imate pod "streho" Podjetja poljubno število enot v obliki Ponudnikov. Profil Ponudnika je lahko okvir za:

 • dejansko poslovalnico (npr. trgovina z oblačili),
 • virtualno enoto (spletna trgovina),
 • notranjo divizijo (oddelek prodaje, blagovna znamka...),
 • projektno skupino (izvedba določenega projekta),
 • pilotni projekt (začasna enota),
 • ...

Primer iz prakse: WWW+POS sistemi in Kuvertiranje.si sta enoti podjetja EGI Klik d.o.o., vendar delujeta v ločenih okvirih. 

To je zelo priročna rešitev, ko:

 • imate več ločenih poslovalnic,
 • upravljate več spletnih trgovin,
 • naslavljate različne trge ali segmente strank,
 • želite imeti različne produkte v ločenih spletnih trgovinah,
 • imate ločene blagovne znamke (branding),
 • želite zelo natančno spremljati uspešnost posamezne enote,
 • imate po poslovnih enotah različne zaposlene ali urednike,
 • upravljate projekte z zunanjimi partnerji in jim želite omogočiti urejanje/vpogled,
 • ...

Kako je videti uporaba

Profil Ponudnika ima vse elemente splošnega profila, kot bi bil posebno podjetje!

 • vsaka enota ima svoj seznam naročil, artiklov, strank...,
 • vsak Ponudnik lahko ima svojo spletno trgovino s svojo domeno,
 • različni logotipi in barvne sheme po enotah (npr. v spletni trgovini, na računih),
 • različni artikli na bližnjicah blagajne,
 • možnost natančnejših ureditev dostopa za zaposlene,
 • možnost ureditve dostopa za poslovne partnerje na skupnem projektu (ne pa tudi v druge dele vašega poslovanja),
 • ogled prihodkov in analiza prodaje znotraj vsake enote posebej, 
 • ogled kumulative prihodkov na nivoju Podjetja uporabite za zunanje poročanje o prihodkih, davkih...,
 • na nivoju Podjetja takoj vidite delež prodaje posameznega Ponudnika znotraj vašega "koncerna",
 • ...

 

Primer iz prakse: Kako je to naredil VW? 
Splošno prepoznaven primer za prikaz vodenja ločenih enot je koncern Volkwagen. Ta ima vrsto enot za gospodarska in osebna vozila (VW, Audi, Porsche, Škodo, Seat, Lamorghini, Bentley...) - vsaka ima svojo blagovno znamko, naslavlja različne segmente strank, ima svoje zaposlene, poslovalnice... Zaradi optimizacije pa so v ozadju določene operacije skupne npr. platforme za vozila podobne velikosti... Nekoliko poenostavljeno gledano bi račun izdala poslovna enota "Audi d.o.o.", vseeno pa je to prihodek VW Group. V Klik MALL primerjavi bi Audi imel profil Ponudnika, VW Group pa profil Podjetja.

Razdelitev poslovanja nikakor ni nujno omejeno le na večja podjetja. Pravzaprav je vse bolj pogosto pri mikro in malih podjetjih, ker mlajše generacije običajno nimajo "le ene glavne in stalne službe", ampak več področij, na katerih delajo.