Predstavitve možnosti uporabe smo razdelili na: FAQ, Videoteka, Change Log in Priročnik

PRIROČNIK

Odpri
OPOMBA: Te objave vsebujejo veliko text-a. Ker so se drugi načini predstavitve pokazali kot bolj uspešni in lažje razumljivi med uporabniki, ta način opuščamo. Zajema pa precej uporabnih vsebin, tako da tisti, se želijo nekoliko bolj poglobiti v možnosti Klik MALL, lahko najdejo stvari, ki jih drugje morda ne bo.

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE POSAMEZNIH MODULOV
Tu lahko vidite seznam polj modulov + kratke opise uporabe. S pregledom teh lahko dobite dober vpogled v možnosti, ki so vam ponujene s Klik MALL in tudi kako jih lahko čim bolje uporabite.

Legenda

Nekaj napotkov za lažje navigiranje med navodili

PRODUKTI

Klik MALL platforma vsebuje več produktov, osnovni pa so:

Določena navodila so skupna večim produktom npr. navodilo za "Priprava računa" je namenjena tako uporabnikov produkta Blagajna, kot tudi Trgovina in Spletna trgovina.
MODULI PRODUKTOV

Posamezni moduli uredniškega vmesnika imajo svojo stalno barvo ter ikono. Zelo pogosto lahko že iz ikone ob naslovu ali iz thumb-a razberete vsebino objave.

  •  NAROČILA (Orders)
  •  ARTIKLI (Catalog)
  •  STRANKE (Customers)
  •  SPLETNA TRGOVINA (Webshop)
  •  DOKUMENTI (Documents)
  •  POROČILA (Reports)
  •  NASTAVITVE (Settings)
  •  PODJETJE (Company)