Naročilnice vodite na posebnem seznamu Stranke > Naročilnice

Za vsako Naročilnico uredite nov vnos, v katerem uredite:

  • Naročilnica - šifra oz. oznaka naročilnice, pod katero jo vodi stranka Stranka. 
  • Naziv naročilnice - vaša oznaka (label) za lažjo identifikacijo naročilnice. To je vaša interna oznaka.
  • Šifra stranke - Stranka že mora biti na seznamu vaših Strank, da jo lahko povežete z Naročilnico.
  • Datum pričetka - datum, od katerega naročilnica velja in jo lahko tudi vnesete v polje Naročila. Če ta datum še ni nastopil in je drugačen od 0000:00:00, sistem Naročilnice ne bo ponudil kot možnega vnosa pri obdelavi podrobnosti Naročila.
  • Datum zaključka - datum, do katerega je Naročilnica veljavna.
  • Vrednost naročilnice - če imate s Stranko dogovorjeno max. vrednost, ki jo ta Naročilnica pokrva, jo lahko vnesete v to polje.
  • Act - za aktiviranje Naročilnice.

Naročilnico nato lahko vneste kot Naročilo::Šifra naročilnice v obrazcu za urejanje podrobnosti Naročila. V tem primeru bo pri tisku dokumenta (račun, Dobavnica...) izpisana tudi opomba z oznako Naročilnice. 

Uporaba Naročilnic za stalne Stranke je opisana v posebnem dokumentu (footnotes).

 

Povezane vsebine