Klik MALL omogoča uporabo naročilnic za stalne stranke, na podlagi katerih dobite poročilo o opravljenih naročilih in podlago za izdajo računa. 

Najprej uredite:

 • Podatki stranke, za katero boste imeli odprto naročilnico
 • Podatki naročilnice za stranko

Ko preko Blagajne ali preko WWW trgovine vnesete naročilo za to stranko, na podrobnostih Naročila uredite:

 • Tip dokumenta = Dobavnica ali Naročilo
 • Datum opavljene storitve
 • Šifra stranke naročila
 • Šifra naročilnice
 • Opravljeno = 1 (kljukica)

Na takšen način uredite vsa naročila/dobavnice za stranko v nekem obdobju. Ko želite izdati, lahko na Poročila > Naročilnice dobite seznam vseh naročil v izbranem obdobju, ki imajo podatek o Naročilnici.

2 možnosti za pregled:

 1. Z izbiro Stranke boste dobili seznam vseh naročil, izvedenih za to stranko.
 2. Z izbiro Naročilnice boste dobili seznam opravljenih del na podlagi Naročilnice.

 

Vsebina poročila - opravljena naročila po stalni Naročilnici

Po izbiri Naročilnice boste dobili seznam opravljenih naročil, na katerem imate naslednje podatke:

 • Ponudnik... poslovalnica, v okviru katere je bilo naročilo izvedeno.
 • Šifra naročila... s podatki stranke in povezavo na Naročilo, če bi želeli pogledati ali urediti še kakšne podrobnosti.
 • Datum naročila.
 • Datum opravljene storitve.
 • Datum dokumenta.
 • Šifra stranke - točna šifra stranke, za katero je bilo naročilo izvedeno.
 • Št. računa... če je bil račun že izdan
 • Popust naročila
 • Prihodki - iz posameznega naročila.

 

 • Pod vsakim Naročilom bodo zapisane vse postavke z artikli, količinami... Tako boste imeli podroben seznam Naročil po datumih.
 • Poleg tega pa poročilo vsebuje tudi seznam vseh Artiklov iz zajetih naročil ter kumulative količin za posamezni artikel.
 • Grafični prikaz prihodkov po mesecih.

Tako lahko z uporabo Stranka-Naročilnica-Naročilo dobite zelo podroben seznam opravljenih storitev za to stranko, na podlagi katerega izdate račun in h kateremu običajno priložite opisano poročilo.

 

Omejitve:

 • Sistem trenutno še ne omogoča prenos vseh postavk v novo naročilo, iz katerega bi potem ustvarili račun.
 • Odprta naročila je potrebno po izdaji računa "ročno" zapreti kot Zaključeno=1.