Vsak naročniški profil vsebuje določene elemente in vsebine, ki so skupne vsem ponudnikom.

Upravljalci sistema jih uporabljamo za:

  1. prikaz splošnih informacij o sistemu, ki so za vse ponudnike enake (tako ni potrebno vsem urednikom pisati istih zadev in imajo zato manj dela) in
  2. za nadgradnje funkcionalnosti objektov. 

Za boljše razumevanje skupnih elementov in za tiste, ki vas nekoliko bolj zanima tehnično ozadje platforme, navajamo nekaj pojasnil in primerov, kako upravljamo s osnovnimi elementi in skupnimi vsebinami. 

Z dodajanjem elementa v skupni profil ponudnikov ta pride v uporabo vsem uporabnikom. 

Primer za atribute objekta:
Objekti (npr. naročilo) za primarni podatkovni model uporabljajo skupni podatkovni model (elemente vidite kot dele obrazca za urejanje naročila). "Način plačila" je primer atributa iz skupnega modela. Če se odločimo za nadgradnjo in v model skupnega ponudnika dodamo nov atribut (npr. Koda za sledenje naročila), bo ta takoj na voljo za uporabo vsem Ponudnikom. 

Primer uporabe skupnega dokumenta:
V pogojih poslovanja pri trgovcih so določene kategorije in dokumenti že avtomatično umeščeni in so skupni vsem Ponudnikom, saj opisujejo splošne lastnosti platforme (npr. prikaz prijave za Uporabnike). Tako ima vsak uporabnik, ki odpre Klik MALL trgovine, določene vsebine pod Pogoji poslovanja že vnešene. Splošne pogoje za svoje podjetje bo seveda objavil sam, za opise splošnih funkcionalnosti sistema pa smo poskrbeli mi.

Primer uporabe skupnega oglasa:
Na primeru skupnega dokumenta Prikaz prijave za uporabnike je prikazan tudi skupni oglas v obliki posnetka.

Poleg naštetih je skupna tudi podpora za tuje jezike na nivoju spletne storitve - če se odločite imeti trgovino tudi v katerem od podprtih tujih jezikov, boste morali poskrbeti le za prevode vaših vsebin (naslovi artiklov opis, objavljene vsebine na spletni strani ipd.). Pa seznam URL naslovov, ki so skupni vsehm uporabnikom (npr. /shop za stran trgovine)...

Skupni elementi in vsebine se seveda dodajajo le po tehtnem premisleku o splošni uporabnosti za vse uporabnike.