Klik MALL predstavlja naslednjo razvojno stopnjo BLAGAJNE za MALA & SREDNJA PODJETJA, ki z "inštaliranimi" blagajnami ali "word" računi niso mogoče:
  • upravljanje preko interneta, 
  • hkratno delo več uporabnikov, 
  • popolna integracija blagajne in spletne trgovine, 
  • personalizacija uredniškega profila podjetja,
  • oddaljena asistenca v realnem času,
  • dostop za računovodstvo 24/7,
  • + vrsta uporabnih rešitev za lažje, boljše in bolj prijetno poslovodenje.
Z uporabo Klik MALL dobite orodje, s katerim ne boste samo izdajali računov, ampak se vam bodo odprle nove možnosti za prodajo, delo s strankami, promocijo vaše blagovne znamke...

 

Morda najpomembnejše za mikro in nova podjetja: Osnovni paket Blagajna je BREZ FIKSNIH STROŠKOV in BREZPLAČEN, če imate manj kot 10 računov v mesecu. 

 

 

Glavni paketi  


BLAGAJNA

Brez FIKSNIH stroškov.
0.00 - 0.20€ / izdani račun.
Brezplačno vsak mesec, ko imate manj kot 10 računov!
Odlična za mikro podjetja, samostojne podjetnike in društva, ki potrebujejo (davčno) blagajno. Registracija in prvi račun v nekaj minutah.


TRGOVINA

Vse iz Blagajne + vodenje zaloge, naročilnice, analitika prodaje, dodatne nastavitve profila,...
Za vse, ki poleg Blagajne potrebujejo še vodenje zaloge, ne potrebujete pa spletne trgovine.


WWW+POS Trgovina

Popolna integracija POS blagajne in Spletne trgovina. 

Paket, ki pooseblja našo primarno idejo. 

Primerjalna matrika paketov glede na nabor funkcionalnosti

 (kliknite na paket za predstavitev funkcionalnosti)

Spletne funkc.
- - - WWW+POS PRO Multi Store
Spletna stran - WWW+POS Trgovina   -
- - - - -
- - - - -
Blagajna - Trgovina B2B Trgovina  
  Funkcionalnosti Trgovine S Klik MALL ne potrebujete posebnih inštalacij programov, lastnega spletnega gostovanja ali dodatne blagajne. Pogoj je le dostop do interneta.

Poleg vzdrževanja in podpore na daljavo so vsi uporabniki deležni tudi brezplačnih nadgradnje posameznih paketov. Klik MALL stalno dopolnjujemo s pripomočki za prodajo in poslovodenje!Klik MALL Blagajna uporablja nekaj sodobnejših poslovonih konceptov, ki so se obnesli pri spletnih storitvah:

  1. Freemium (FREE + Premium) paketi. Določen del storitve je popolnoma brezplačen (npr. davčna blagajna za mala podjetja z manj kot 10-imi računi/mesec), določen del pa plačljiv (obsežnejša podpora, lastna spletna trgovina, B2B funkcionalnosti...) 
  2. Pay-As-You-Go oz. plačilo po uporabi. Velik del storitve je plačljiv glede na uporabo. Če imate brezplačen paket Blagajna in ste na dopustu cel mesec ali pa imate "slab" mesec in izdate manj kot 10 računov - ta mesec za Klik MALL ne boste plačali ničesar! Idealno za mikro podjetja, samostojne podjetnike, društva,...