Prikaz vnosa Stranke ob pripravi naročila (računa, predračuna, dobavnice...).

Za ta namen imate vrsto možnosti:
0:06 vnos obstoječe stranke ob pripravi računa
1:03 vnos obstoječe stranke v obrazcu za urejanje podrobnosti naročila
2:05 vnos nove stranke iz AJPES seznama ob pripravi računa
3:03 vnos podatkov stranke (podjetja) brez vnosa na svoj seznam strank (samo za to naročilo)
4:45 vnos stranke ob pripravi predračuna in dobavnice
6:05 vnos fizične osebe iz seznama obstoječih strank
7:03 vnos fizične osebe kot stranke v obrazcu za urejanje naročila