Prikaz, kako lahko spreminjate postavke naročila. Ta postopek lahko uporabite v primerih, kot so npr. 

  • pripravljate ponudbo in bi želeli določene postavke spremeniti (odstraniti, dodati nove, dodati nove z drugačnim popustom...),
  • imate odprto naročilo in želite dodati dodatne postavke v naročilo,
  • ste dobili naročilo preko spletne trgovine, vendar bi v dogovoru s kupcem želeli določene postavke spremeniti (npr menjava majice za drugo številko ali model na zalogi; sprememba načina dostave, kar lahko s seboj povleče tudi drugačno zaračunavanje dostave...).

POMEMBNO: postavke naročila lahko urejate vse dokler naročilo nima statusa računa! Po tem postavk ni več mogoče spreminjati. 

Prikazan je tudi zanimiv primer, kako lahko s stranko sproti (npr. po telefonu) usklajujete vsebino ponudbe, pa ji hkrati omogočite vpogled v trenutno stanje naročila.