S tem posnetkom želimo čim bolj nazorno prikazati proces, kako v Klik MALL blagajni nastane račun. Če boste dobro razumeli ta proces, boste veliko bolje obvladali svojo blagajno. Poleg tega se boste naučili, kako lahko sproti spremljate spremembe, ki jih delate pri pripravi končnega računa.

Vsako naročilo nastane na enega od 2-eh načinov:

  1. z vašim vnosom preko blagajne,
  2. kot naročilo, prejeto preko vaše spletne trgovine, če jo imate.

Prikazana sta primera priprave računa s poudarkom na tem, kako sistem beleži vnose in spremembe podatkov pri obdelavi posameznega naročila.