Prikaz, kako lahko potrdite račun preko obrazca za urejanje naročila. Običajno račune prirpavljate z blagajno, vendar obstaja kar nekaj primerov, ko to uredite s pomočjo obrazca oz. nekaj celo takšnih, ko želite pred potrditvijo računa ročno vnesti določen podatke (predvsem datum opravljene storitve in datum dokumenta). Ta postopek lahko uporabite v primerih, kot so npr. 

  • želite na račun ročno vnesti datum opravljene storitve, ker ta ni enak datumu, ko pripravljate račun
  • imate vnešeno ponudbo in jo želite spremeniti v račun,
  • preko spletne trgovine ste dobili naročilo in z nekaj enostavnimi kliki iz njega ustvarite račun za stranko...

Na obrazcu lahko račun potrdite v 3-eh oblikah:

  • račun + plačeno + zaključeno
  • račun + ni še plačano + ni še zaključeno.
  • račun + davčna potrditev računa

Podatke o statusih (plačano, zaključeno, način plačila) lahko spreminjate tudi po tem, ko ima naročilo status računa.

POMEMBNO: Datum opravljene storitve opredeljuje, v katerem obdobju ste ustvarili prihodek! Datum opravljene storitve npr. v kavarni je v skoraj vseh primerih enak času izdaje računa. V primeru izdaje računa za programiranje pa je datum opravljene storitve morda v preteklem mesecu in je zato račun potrebno pripraviti in ustrezno urediti na obrazcu za urejanje naročila.