V posnetku je prikazano:

  • kako pripravite račun z obrnjeno davčno obveznostjo,
  • kako zelo enostavno dobite poročilo o takšnih računih, kar je lahko v pomoč pri računovodskem poročanju.