Trgovci s spletno trgovino na lastni domeni imajo možnost objave oglasov. Oglasi niso samo promocijske narave, ampak so lahko dodatni gradniki za lepši prikaz vsebine poleg običajne vsebine dokumenta. Tako lahko npr. Slider uporabite za stalno uvodno animacijo na uvodni strani, ki ji po potrebi spreminjate vsebino.

Seznam oglasov se nahaja na Spletna trgovina > Oglasi

Klik MALL Oglase urejate preko predpripravljenih obrazcev, tako da ne potrebujete posebnega oblikovalskega znanja. 

Vrste podprtih oglasov

 • Običajni - prikaz HTML vsebine oglasa.
 • Slider - priljubljena oblika velikega oglasa z več slide-i, velikimi ozadji in gumbi za pomembne povezave.
 • Boxee - oglas z različnimi kombinacijami števila okvirčkov.
 • Boxee Catalog - prikaz povezav do artiklov v okvirčkih npr. izpostavljeni artikli, zadnji artikli, sorodni, v akciji...
 • Embed Movie URL - vgradite video posnetek npr. iz YouTube.
 • Povezave do dokumentov - v oglas vgradite povezavo do drugih dokumentov (sorodne vsebine promovirane vsebine, zadnji blogi...).
 • FB Pixel track - oglas za sledenje Facebook pixel kode. Vnesete kodo v ustrezno polje in nastavite URL naslove, kje naj se ta koda naloži. Običajno se uporabi ob prejemu novega naročila, da se na Facebook Ads Manager lažje spremlja učinkovitost oglaševalske kampanje.

 

Urejanje

Osnovne nastavitve za vse oglase:

 • Kategorija - zelo pomembna nastavitev, ker z izbiro opredelite obliko
 • Jezik (jezikovna različica strani, na kateri bo oglas prikazan. Na vseh jezikih, če prazno)
 • Naslov - vaša interna oznaka oglasa
 • Datum objave - za sledenje uspešnosti, da veste, kdaj je bil objavljen
 • Datum pričetka - kdaj naj se oglas aktivira
 • Datum poteka - kdaj naj se prikazovanje zaključi
 • Število prikazov - Kolikokrat je bil oglas prikazan. Tega podatka ne morete urejati. 
 • Podprte naprave - na katerih napravah (računalnik, tablica, mobilnik) naj se oglas prikazuje. Na vseh, če puščeno prazno.
 • Oglasne strani - točna opredelitev URL naslovov, kje naj se oglas prikazuje. Sistem vam bo avtomatično dal na voljo vse vaše objavljene dokumente (spletne strani), artikle na spletni strani, kategorije artiklov in še nekaj drugih standardnih URL naslovov (npr. "shop" za prikaz na prvi strani spletne trgovine). URL povezavo lahko tudi sami dodate na seznam Nastavitve > URL povezave, mora pa biti umeščena pod ustrezno kategorijo. Nastavite lahko prikaz na več URL naslovih. 
 • Zakupljeni prikazi - max. št. prikazov oglasa. Ko prikazani oglasi dosežejo Zakupljene prikaze, se oglasa ne prikazuje več, četudi je aktiven in datum poteka še ni dosežen.
 • Stalni oglas - če ga želite stalno imeti objavljenega ne glede na datum poteka in št. prikazov.
 • Stranski - prikazan na levi strani pod Seznamom kategorij.
 • Oglas glava - prikazan nad glavno vsebino
 • Oglas footer - prikazan pod glavno vsebino, nad footer-jem spletne strani.
 • Zaporedna številka - v primeru prikaza več stalnih oglasov se oglase razvrsti od najmanjše zap. številke do največje
 • Act - aktiviranje oglasa
 • Vsebina oglasa - v primeru običajnega oglasa brez posebne kategorije se prikaže ta vsebina

 

Druga polja Oglasa so odvisna od izbrane kategorije. Po vnosu Oglasa in izbire željene kategorije shranite podatke. Na desni strani bodo prikazani atributi za ureditev podatkov oglasa. Vse te podatke urejate preko obrazca, tako da ne morete veliko škode na spletni strani četudi bi kaj narobe uredili.

V prihodnosti bodo dodane še dodatne možnosti (nove kategorije oglasa) in vse bo potekalo na zelo podoben način - ne bo vam potrebno znati HTML, JavaScript-a, CSS... za vnos privlačnega oglasa, ki bo hkrati tudi mobile-responsive.

Zaradi velikega nabora funkcionalnosti in opcij je urejanje različnih oblik predstavljeno v posnetku. Uredniki pa ste vsekakor vabljeni k eksperimentiranju.

Prikaz posameznih oglasov v akciji si lahko ogledate na demo strani https://demo.klik-mall.com/