Kuponi se nahajajo na Naročila > Kuponi

 

S Kuponi lahko Uporabnikom (nakupovalcem) v vaši spletni trgovini omogočite boniteto v več oblikah:

 1. Popust na celotno naročilo (vključujoč strošek dostave, ker je tako za kupca bistveno bolj preprosto za razumeti) npr. 15%.
 2. Fiksni znesek popusta (v valuti, v kateri prodajate) npr. 20.00€.
 3. Free delivery za naročilo - s katerim kupcu podarite strošek dostave na njegov naslov

Polja za urejanje Kupona:

 • Šifra Podjetja
 • Šifra Ponudnika - v okviru nakupa pri tem Ponudniku lahko kupec vnovči Kupon. Velja tako za lastno trgovino Ponudnika, kot v primeru, če kupec prodaja v Klik MALL centru.
 • Šifra kategorije - lahko uporabite za lažje razvrščanje, če uporabljate veliko Kuponov.
 • Promo code - text, s katerim kupec aktivira Kupon npr. "srecno-2016". Najbolje je pisati vse z malimi črkami, številkami in brez presledkov.
 • Naslov - vaš interni naslov Kupona za identifikacijo
 • Opis - opcijsko sporočilo, ki ga lahko prikažete kupcu ob pravilnem vnosu promo code na spletni košarici. Del CRM in trženjskih funkcionalnosti.
 • Opombe ponudnika - interna uporaba opomb.
 • Datum pričetka - datum, OD katerega je Kupon mogoče vnovčiti.
 • Datum poteka - datum, DO katerega je Kupon mogoče vnovčiti.
 • Porabljeno kuponov - št. kuponov, ki so dejasnko bili vnovčeni s strani Kupcev. V primeru max. izkoriščenosti bo ta številka enaka številki v polju "Vseh kuponov".
 • Vseh kuponov - št. Kuponov, ki jih dajete na voljo.
 • Šifre Uporabnikov - možnost omejitve uporabe Kupona samo na določene registrirane Uporabnike. V polje lahko dodate več (Socail profilov) Uporabnikov, ki lahko Kupon vnovčijo samo, če so prijavljeni b spletni trgovini.  
 • Act - aktivacija kupona.