Naročniki s posebnimi potrebami in sredstvi za investicijo v razvoj prilagojenih rešitev imajo možnost, da primarno ogrodje Klik MALL nadgradimo z željenimi funkcionalnostmi oz. zamenjamo obstoječe. Nadgradnje so lahko zelo različnih velikosti, so pa omejene s tem, da posegov v primarni del sistema ne delamo. 

Dodajanje funkcionalnosti novim atributom 

Na osnovne podatkovne modele objektov in večino privzetih atributov so vezane posamezne funkcionalnosti sistema, medtem ko na novoustvarjene atribute običajno niso. Novoustvarjeni atributi imajo tako predvsem podatkovno vrednost, zelo verjetno pa samo to ne bo zadostovalo v primeru, če obstaja potreba po dodatnih funkcionalnostih, ki so prilagojene in specifične za primer Naročnika. Postopek nadgradenj je običajno tak, da se definira nove atribute podatkovnega modela, za katere se potem sprogramira in oblikuje funkcionalnosti, ki delujejo v okviru Naročnikovega profila. Nekaj takšnih primerov smo že izvedli oz. so še v postopku ravoja:

  • Nadgradnjo prikaza artikla v spletni trgovini. 
    Primer iz prakse: Ponudnik ima v svojem obrazcu za artikle 3 dodatne atribute z omejenim naborom možnosti. Ob prikazu artikla v spletni trgovini se privzetemu prikazu doda piktogram za izdelke Ponudnika copati.com, ki je izpisan v obliki zloženih slik. Na isti strani je mogoče videti tudi dodatni izpis funkcionalnosti obutve, tudi ustvarjen na podlagi dodatnih atributov.
  • V drugem projektu so bile potrebe Naročnika, da se spletna trgovina močno prilagodi zelo specifičnemu produktu z vrsto dodatkov pri uporabniški izkušnji in celo pri podatkih, prejetih v košarico. Poleg tega smo uredili nadgradnjo vmesnika za obdelavo naročil, ravno zaradi specifičnih lastnosti artikla (projekt še v delu).
  • Izvedli smo nadgradnjo uredniškega vmesnika za obdelavo naročil, da ima vključeno podporo za print-on-demand.

Glavno vodilo pri takšnih prilagoditvah je, kako urediti potrebne funkcionalnosti, da pa Naročniku vseeno ostane Klik MALL kot temeljno ogrodje.

Čas in cena izvedbe tovrstnih nadgradenj sta del posebnih dogovorov med Naročnikom in upravljalcem Klik MALL.