Ta primer je namenjen le izkušenim uporabnikom, ki zelo dobro poznajo Klik MALL. Uporaba funkcionalnosti zelo verjetno ne bo pogosta, je pa za določene primere lahko zelo uporabna.

 

Primer: Uporaba URL za urejanje dostopa za zunanjega partnerja

Dostop za urednike se lahko opredeli na podlagi več faktorjev. Eden izmed njih je dostop do posameznih URL naslovov uredniškega vmesnika. V ta namen najprej vnesete nov element na seznam URL naslovov.

  1. Dodelite mu kategorijo "ERP Dostop > Poročila",
  2. poimenujete ga poljubno (npr. "Ogled dnevnega poročila za partnerja") in
  3. vnesete URL za npr. Poročilo dnevnega prometa (erp/choco-kavarna/reports/revenue/day). Zdaj ga imate na seznamu možnosti za urejanje dostopa za zaposlene. Opomba: tam bodo prikazani samo URL iz seznama kategorij "URL povezave - ERP dostop", zato je za prikazani primer nujno, da se dodeli pravilna kategorija.

Nato odprete seznam Zaposlenih in:

  1. dodate profil zunanjega partnerja na seznam Zaposlenih po navodilih za dodajanje novega urednika,
  2. možnost pravic urejanja omejite le na branje,
  3. izberete onemogočenje vseh URL strani,
  4. med izjeme dodate le vaš NOVOVNEŠENI URL "Ogled dnevnega poročila za partnerja".

Partner bo kot prijavljen uporabnik ob ogledu uredniškega vmesnika Ponudnika videl le možnost uporabe povezave na omogočeni URL. Nobene druge povezave na uredniškem delu ne bo mogel pogledati, le do poročila na opredeljenem URL bo lahko dostopal. Podobno kot dostop do ogleda datoteke v Google Drive-u.