Čeprav smo bili takrat zelo majhno podjetje, se je zaradi raznolike dejavnosti pojavila potreba po določeni delitvi poslovanja. Vse aktivnosti smo opravljali na enem mestu, vendar smo predvidevali, da bi lahko z uporabo ločenih profilov bistevno lažje opravili delo. Multi Store je bil razvit na podlagi te izkušnje in se izkazal kot res odlična funkcionalnost.

Glede na cilje smo uredili 3 profile ponudnikov:

  1. za fizično poslovalnico (fotokopirnica Pika, večinoma POS & B2C),
  2. za spletno trgovino (spletna založba študentskega študijskega gradiva, WWW & B2C),
  3. za komisijsko prodajo knjig za poslovnega partnerja (FGG knjigarna Pika).

To je bil prvi Multi Store profil na Klik MALL. 

 

OmniChannel s poslovalnico in spletno prodajo

Kako je ta razdelitev delovala v praksi? 

Na profilu fizične poslovalnice se je uporabljala predvsem POS blagajna, ki smo jo prilagodili pogostim artiklom in hitremu izdajanju računov (tudi do 200 računov/dan ob uporabi samo enega računalnika, po potrebi pa se je lahko naročila obdelalo na drugem računalniku - Blagajna ni vezana na 1 računalnik oz. inštalacijo!). Prikaz zaslona in opis nekaterih nastavitev lahko vidite v galeriji. 

Drugi profil (spletna trgovina) smo uredili, ker smo želeli možnost dela pod drugo blagovno znamko in ker je samo ta del poslovanja obsegal cca. 700 artiklov. Z ločitvijo od ostalih naročil ter nekaj nadgradnjami smo imeli uredniški vmesnik, znotraj katerega je bila print-on-demand izvedba jasna in zelo hitra. Namesto da bi ob vsakem naročilu morali iskati med 700 datotekami in (ročno) pripravljati platnice, smo imeli na naročenem artiklu direktni povezavi na datoteko za tisk in posebno stran za izdelavo platnice. Najboljši dokaz za kakovost sistema je bil, da napak v cca. 4ih letih uporabe praktično ni bilo. In četudi bi dodali 10.000 novih digitalnih gradiv, kar je tudi bilo v načrtu, se situacija ne bi spremenila. Ne glede na število artiklov v ponudbi bi tako ločen sistem preprečil ozka grla, hkrati pa omogočal poljubno rast spletne založbe z gradivi. Na račun dali drugi logotip, kar je dajalo vtis dobre povezanosti WWW trgovine in POS izvedbe ter hkrati krepilo blagovno znamko

Profil za komisijsko prodajo smo ločili, ker smo želeli imeti poročila iz komisijske prodaje vedno takoj na voljo, brez potrebe po dodatni obdelavi. Z nekaj kliki je bilo mogoče dobiti poročilo, ki smo ga potrebovali pri mesečnem poročanju (prodani artikli, količine, prihodki...). Poleg tega smo lahko uredili tudi mini spletno trgovino za knjige in jo vključili v center (http://www.student-info.net/fgg.knjigarna). Personalizirana blagajna za knjige je bila le še ena izmed pozitivnih učinkov razdelitve (z novo verzijo blagajne bi lahko imeli tudi slike knjig v ozadje bližnjic).

 

Slika: Primer razdelitve poslovanja v malem podjetju 

   

Kaj so bili rezultati?

  • Veliko boljši pregled nad celotnim poslovanjem in nad posameznimi enotami.
  • Optimizacija mnogih pogostih procesov (personalizirane blagajne, print-on-demand...).
  • Automatizacija nekaterih periodičnih zadev (poročanje).
  • Boljši marketing in razvoj blagovnih znamk.
  • Boljši vtis pri poslovnih partnerjih. 

Večino stvari bi lahko izvedli tudi samo z enim profilom, vendar bi bila uporaba in izvedba precej težja. Uporabnost je presegla vsa naša pričakovanja.