Uporaba POS in B2B oblike blagajne; Izdajanje računov; Uporaba davčne blagajne...

V posnetku bomo si lahko ogledate, kako poteka urejanje artiklov:


0:43 Kaj je razlika med POS in B2B blagajno?
1:58 Uporaba POS blagajne
4:03 POS blagajna - izdaja računa s popustom na celotno naročilo
4:29 POS blagajna - Račun z vnosom stranke
5:40 Popravki postavk ob vnašanju v blagajno
6:20 Davčno potrjevanje računov s POS blagajno
9:05 Opozorila, da po potrditvi računa nekaterih podatkov ne morete več spreminjati
9:50 Predstavitev in Uporaba B2B blagajne
12:17 Uporaba blagajne v kombinaciji z obrazcem za urejanje naročila (tako lahko vnesete datum opravljene storitve, rok plačila, dopis na računu...)
16:40 Davčna potrditev računa s pomočjo obrazca za urejanje naročila
21:17 V katerih primerih je B2B blagajna precej bolj uporabna od POS? Ko boste sami želeli urejati opise postavk.

* zgornje povezave prikažejo posnetek na YouTube  

Za davčno potrjevanje računov s Klik MALL Blagajno ne potrebujete nobenih inštalacij na svojem računalniku.
Potrebujete računalnik, brskalnik, dostop do interneta in tiskalnik.