Urednik je registrirani Uporabnik (social login) s statusom Zaposlenega v profilu Ponudnika, do katerega želi dostopati. 

Status Zaposlenega je lahko v primeru MULTI-STORE urejen tudi na nivoju Podjetja, s čimer se enake uredniške pravice prenesejo na vse podrejene Ponudnike. Tako se npr. lastniku Podjetja uredi dostop samo na enem mestu in se mu omogoči dostop do tudi naknadno ustvarjenih Ponudnikov.

Urednik do profilov, kjer ima omogočeno urejanje, dostopa preko domene http://www.klik-mall.com. Seznam njegovih Ponudniških profilov lahko po prijavi vidi na http://www.klik-mall.com/erp/my-stores

 

Ureditev dostopa v obliki zaposlenega

Novega Urednika se doda na seznamu Podjetje > Zaposleni.

Po dodajanju novega elementa se skozi Šifro uporabnika poišče social profil registriranega Uporabnika, ki se mu želi omogočiti Uredniški dostop.

V tem profilu se ureja uredniške pravice in podatke zaposlenega za delo z davčno blagajno. 

Ponudnik ima lahko več Urednikov (Zaposlenih), ki lahko hkrati dostopajo do uredniških strani. Sistem nima posebnega varovanja (npr. zaklepanja) za hkratno urejanje istega elementa, zato je potrebno pri urejanju več urednikov biti pozoren na to.  

 

Trenutno uredniške pravice dodaja le administrator sistema v dogovoru z Naročnikom.

 

Uredniške pravice

Default uredniške pravice

Privzeto ima vsak Urednik brez posebnih nastavitev dostop in možnost urejanja vseh podatkov Ponudnika (če ti niso v izključni domeni administratorja sistema).

Zelo enostavno lahko Uredniku pravice iz Execute spremenite v Read (Samo branje) ali Write (samo ustvarjanje in popravljanje podatkov, ne tudi brisanje objektov). Računovodji morda želite omogočiti le bralne (read) pravice.

Urejanje objektov

Imate tudi možnost omejitve urejanja le na določene objekte (npr. za zaposlenega v prodaji lahko ustvarite dostop le do Blagajne, Naročil in Strank, če na takšen način poslujete). To pomeni, da ta oseba ne more ustvarjati ali pogledati podrobnosti artikla, kar bo moal narediti nekdo z višjim uredniškim dostopom.

Urejanje dostopa z URL povezavami

URL povezave so nekoliko bolj kompleksno orodje, lahko pa so zelo uporabne. 

Pravice glede na URL naslov so določene v 2-eh delih:

  1. Privzeti dostop za vse URL naslove na uredniškem vmesniku
  2. Izjeme, ki obrnejo privzeti dostop glede na URL

Primer 1: Uredniku omogočite dostop do vseh URL naslovov, onemogočite pa ogled poročil.

  1. Default dostop glede na URL = ALL
  2. Izjeme: Med URL povezavami poiščete "Poročila", ki imajo vrednost "reports".  

Primer 2: Uredniku omogočite SAMO ogled dnevnega poročila o prihodkih. 

  1. Default dostop glede na URL = NONE
  2. Izjeme: Poiščete URL povezavo z naslovom "Dnevni promet", ki ima vrednost "reports/revenue/day"

Če željene URL povezave ne najdete ali želite ustvariti novo, to uredite na seznamu URL povezave, kjer mora nova povezava imeti kategorijo "ERP Dostop" ali katero izmed podkategorij "ERP dostop".