V profilu Ponudnika je mogoče urediti tudi seznam Poslovalnic in Blagajn. 

V splošnem bi bil seznam Blagajn bolj uporaben, če Podjetje želi imeti natančna pooročila o ustvarjenem prometu po posamezni Blagajni. Delitev na poslovalnice je sistemsko mogoče urediti tudi z dodatnimi profili Ponudnika.

Podatki Poslovalnice:

 • Naziv poslovalnice
 • Datum pričetka
 • Datum poteka
 • FURS datum prijave
 • Act
 • Podatki za prijavo na FURS (podatki objekta iz katarstra, naslov, premična/nepremična poslovalnica)

Podatki Blagajne:

 • Naziv blagajne
 • Davčna blagajna (da/ne)
 • Datum pričetka
 • Datum poteka
 • Zaporedna številka
 • Šifra poslovalnice
 • Šifra certifikata za potrjevanje računov

 

Ureditev Blagajn in Poslovalnic je obvezna za vzpostavitev davčne blagajne. 

Trenutno Poslovalnice in Blagajne dodaja le administrator sistema v dogovoru z Naročnikom.