Podjetje in podrejeni Ponudniki praviloma delujejo kot ločena, neodvisna podjetja. V nekaterih točkah pa je uporabljeno podedovanje podatkov na nivoju Ponudnika, v nekaterih pa agregiranje podatkov podrejenih Ponudnikov na nivoju Podjetja. Rezultat je nekaj nekaj zelo uporabnih funkcionalnosti. 

Pravila dedovanja in agregiranja so prilagojena delovanju v realnih okoliščinah in v nekaterih primerih tudi tehničnim omejitvam sistema. V splošnem si želimo, da bi uporaba sistema bila v skladu s pričakovanji Urednika ob uporabi neke funkcionalnosti. Zato smo na tem mestu predstavili nekatere ključne funkcionalnosti in nekaj primerov za boljše razumevanje.

Dedovanje (Inheritance) med Podjetjem in Ponudnikom običajno opazite kot:

 1. Ob uporabi profila Ponudnika vidite elemente, vnešene v ta profil IN vse elemente, vnešene v krovni profil Podjetja (ki postanejo skupni). 
 2. Vsebina profila Podjetje vsebuje vse elemente, vnešene v profil Podjetja in vse elemente iz vseh podrejenih Ponudnikov.

Urejanje vedno poteka znotraj profila, kjer je bil element primarno vstavljen. Primer: Podatke datoteke, naložene v profilu Podjetja se ureja izključno na profilu Podjetja. Urednik na profilu Ponudnika jo vidi in lahko uporabi povezavo do nje, ne more pa je tam urejati. Podatke naročila ali artikla od Ponudnika pa se ureja na nivoju Ponudnika. Na nivoju Podjetja boste videli naročilo na seznamu vseh naročil, vendar bo povezava za ogled podrobnosti peljala na profil Ponudnika.

Agregiranje je najbolj vidno (in uporabno) na poročilih, kjer so na profilu Podjetja zbrani vsi prihodki iz naročil, ki so bila zavedena v profilu Podjetja, kot tudi vsi prihodki iz naročil vseh podrejenih Ponudnikov. 

 

Za lažjo predstavo bo uporabljen primer:
Podjetje "Oblačila d.o.o.", ki ima še 2 profila ponudnika ("Moška oblačila" in "Delovna oblačila")


Splošni podatki podjetja

Profil Ponudnika (npr. Moška oblačila) ima VEDNO navedene uradne podatke krovnega podjetja (Oblačila d.o.o.). Ti podatki se pridobijo iz podatkov v profilu Podjetja in vključujejo:

 • Uradni naziv podjetja
 • Naslov podjetja
 • Splošne informacije o statudi podjetja in status zavezanca za DDV
 • TRR-1 in TRR-2 podjetja
 • PayPal podjetja

 

Uporaba pri artiklih

Vnešeni artikli po profilih:

 • Ponudnik Moška oblačila: "Srajca z dolgimi rokavi", "Pulover", "Zimska bunda", "Dostava na dom"
 • Ponudnik Delovna oblačila: "Zaščitna obleka za delo v tovarni"
 • Podjetje Oblačila d.o.o.: "Usnjeni čevlji"

V dveh ločenih POS trgovinah imate na blagajnah v prodaji:

Trgovina: Moška oblačila
 1. Srajca z dolgimi rokavi
 2. Pulover
 3. Zimska bunda
 4. Usnjeni čevlji
 5. Dostava na dom
 
Trgovina: Delovna oblačila
 1. Zaščitna obleka za delo v tovarni
 2. Usnjeni čevlji 

 

Primer uporabe: Če Podjetje prodaja iste artikle v različnih poslovalnicah, lahko te artikle vnese le v profil Podjetja ter jih "zaračunava" v vsaki poslovalnici na nivoju Ponudnika. Vse spremembe na artiklu bodo takoj evidentirane tudi na nivojih Ponudnikov.  

POZOR: Spletna trgovina uporablja le artikle iz profila, kjer je nameščena. Če je nameščena na nivoju Ponudnika, ne bo vključevala artiklov Podjetja. Spodaj preberite tudi druge opombe glede izjem.

 

Poročila iz prodaje

Vsa naročila pripadajo podjetju Oblačila d.o.o., obdelujejo pa se po posameznih enotah, kjer so bila vnešena. Ob ogledu prihodkov znotraj profila Ponudnika (Moška oblačila) vidite prihodke samo iz tega profila, ob ogledu poročil Podjetja (Oblačila d.o.o.) pa vidite kumulativo prihodkov iz vseh 3-eh profilov (Oblačila d.o.o., "Moška oblačila" in "Delovna oblačila"). Primeri uporabe za posamezni pogled:

 • Podjetje: Pregled prihodkov celotnega podjetja.
 • Podjetje: Priprava DDV poročila, kjer je potrebna kumulativa vseh zaračunanih davkov iz naslova DDV.
 • Podjetje: Delež prihodkov posameznih enot v absolutnem (€) in relativnem smislu (%) glede na celo podjetje.

 • Ponudnik: Analiza uspešnosti enote.
 • Ponudnik: Pregled prodanih artiklov.
 • Analiza dobičkonosnosti enote.
 • ...

 

Zaposleni (Uredniki)

Zaposlenemu, ki ima uredniške pravice urejene na nivoju Podjetja, se te pravice prenesejo na vse podrejene Ponudnike. Lastnik ali glavni Urednik za Oblačila d.o.o. ima urejen profil zaposlenega na profilu Podjetja in avtomatično dobi dostop do vseh podrejenih Ponudnikov (Moška oblačila, Delovna oblačila) - obstoječih in prihodnjih.

Zaposleni, ki ima urejen dostop na nivoju Ponudnika ("Moška oblačila"), ima dostop le na nivoju tega ponudnika.

Za vsakega zaposlenega je mogoče pri vsakem Ponudniku urediti drugačne pravice - v enem profilu želite dati možnost urejanja, v drugem morda le možnost vpogleda, v tretjem dostop in uporabo omejiti izključno na POS blagajno itd. Uredniške pravice so posebej predstavljene v temi "Zaposleni in Uredniki". 

 

Uporaba pri mapah in datotekah

Mape in datoteke, ki so vnešene na nivoju Podjetja, so na voljo znotraj Podjetja in vseh podrejenih Ponudnikov. 

Primer uporabe:
Če želite ustvariti neko skupno strukturo za vodenje dokumentacije znotraj vseh poslovnih enot, na nivoju podjetja ustvarite željeno strukturo map (npr.
"Dokumenti podjetja > Prejeti računi > Prejeti računi 2016" in v vseh profilih Ponudnikov bodo uredniki imeli to strukturo map na voljo, kamor potem dodajajo ustrezne dokumente. Tako lahko na sistematičen način na nivoju Podjetja zbirate dokumentacijo, ki jo Uredniki uredijo na nivoju Ponudnikov.

Primer uporabe:
Če v profil Podjetja v mapo "CGP-logotipi" naložite logotip podjetja "Logo-podjetja.jpg", bo ta na voljo vsem ponudnikom za vnos te slike kot logotipa profila Ponudnika.  V tem primeru bi, ker se kot logotip profila vnaša šifra datoteke in ne slika direktno, lahko z zamenjavo ene same (glavne) slike hkrati imeli ažuriran prikaz slike povsod, kjer je bila uporabljena ta šifra slike.

 


 

 

Izjeme in opombe 

Klik MALL nima popolnoma enaka sistema prenosljivosti za vse zadeve, ker v nekaterih primerih to ni logično.

 • Preference in druge podobne nastavitve se med profili Podjetja in Ponudnikov ne prenašajo (npr. bližnjice artiklov na blagajni).
 • Zaporedje številk računov se vedno gleda na nivoju podjetja. 
 • Cene artiklov in popusti so enaki ne glede na to, v katerem profilu se ga gleda (Ne morete ponudjati istega artikla v dveh trgovinah po dveh različnih cenah. Lahko pa ustvarite enak artikel znotraj vsakega od ponudnikov (npr. Citroen Berlingo in Peugeot Partner) in jih ponudite po različnih cenah :-)
 • Za urednike bo vedno uporabljena najvišja dodeljena stopnja uredniških pravic (npr. če zaposlenemu uredite uredniške pravice za OGLED na nivoju podjetja, na nivoju enega od Ponudnikov pa mu dodelite možnost UREJANJE, bo znotraj tega ponudnika imel možnost urejanja)

 Tukaj niso navedene vse izjeme, zato nas v primeru nejasnosti kontaktirajte.

 

OPOMBA!
Spletna trgovina na nivoju Ponudnika bo uporabljala le elemente iz tega profila! Npr. Uporaba artiklov Podjetja je na nivoju Ponudnika mogoča na Blagajni, ne bodo pa ti vključeni tudi v spletne trgovine na profilu Ponudnika