Atributi Klik MALL sistema so podatki, s katerimi smo razširili osnovni podatkovni model objekta (Naročilo, Stranka itd.) in predstavljajo zelo pomemben del sistema. Urejamo jih zelo malo, s pravimi nastavitvami pa je delo veliko lažje, možnosti uporabe za Uporabnike pa precej boljše.

Urejanje atributov zahteva nekaj več poznavanja sistema, hkrati pa je zelo pomembno pravilno urediti nastavitve. Zato lahko trenutno atribute dodajajo in urejajo le administratorji sistema. Ti jih uredijo po dogovoru z Urednikom, če obstajajo potrebe na strani Ponudnika.

OPOMBA: Nadgradnje sistema z atributi so lahko vezane na paket Naročnika!

 

Z atributi lažje dosežemo 2 cilja:

 1. imamo možnost vnosa dodatnih podatkov (npr. Način dostave v Naročilu),
 2. vežemo funkcionalnosti na posamezne podatke objekta (če je "Način dostave" = "Priporočeno z odkupom", mora pri izdelavi dostavnih nalepk biti prisoten podatek "Znesek odkupa" itd.). Funkcionalnosti so večinoma stvar delovanja sistema in s samim dodajanjem Atributa običajno dobimo samo možnost vnosa dodatnega podatka. Atribut je osnova za VARIACIJE artiklov (če želimo imeti v ponudbi na spletni strani več velikosti za "Pizza Napolitana", moramo najprej imeti urejen Atribut za velikosti pizz)

Pri urejanju je uredniški obrazec vsakega objekta razdeljen na 2 dela:

 1. levi del - Osnovni podatki objekta
 2. desni del - Atributi objekta

Primer objekta: STRANKA

Osnovni podatki:

 • ID
 • Šifra podjetja
 • Šifra ponudnika
 • Šifra kategorije
 • Šifra stranke
 • Šifra uporabnika
 • Ime stranke
 • Datum zadnjega urejanja
 • Act

Atributi:

 • Ulica
 • Poštna številka
 • Mesto
 • Država
 • email
 • mobilni telefon
 • min. Popust za stranko za vse nakupe
 • ...

 

Vnos novega atributa

Ob vnosu novega atributa mu doličimo: 

 • Objekt - ki mu bo atribut pripadal
 • Šifra Podjetja 
 • Šifra Ponudnika
 • Šifra Kategorije - vnesemo samo, če želimo, da je vezan na določeno kategorijo objekta
 • Atribut - podatkovni naziv, ki naj bo iz malih črk in brez presledkov npr. "avtor-gradiva"
 • "Atr group", "Atr group order number", "Order number" - za lažje urejanje mu določimo skupino (fieldset), kamor naj bo postavljen na uredniškem obrazcu (nima vpliva na funkcionalnost)
 • Atr label (Atr label ENG, Atr label DEU...) - za lažjo uporabo aributa mu damo lepšo oznako, ki jo v nekaterih primerih vidijo tudi Uporabniki npr. Atribut Artikla za "Velikost majice" in "Size"
 • Atr data type - Text ali Številka
 • Atr form type - tip vmesnika, s katerim želimo urejati podatek tega atributa (textbox, textarea, checkbox, textbox_sifra_galerije...). Ta je zelo pomemben, saj pravilna izbira bistveno olajša urejanje.
 • Atr form default val - kaj naj bo default vrednost atributa
 • Atr form options - predpisane možnosti, ki se uporabijo v določenih primerih
 • Sortable - s tem atributom lahko Uporabniki razvrščajo Artikle v trgovini
 • Filter - s tem atributm lahko Uporabniki filtrirajo Artikle v spletni trgovini
 • Filter SEO follow - ali naj spletni iskalnik evidentira tudi te strani ali so le del variacije
 • Feature display - ali naj se ta atribut prikaže na seznamu lastnosti artikla na njegovi strani v spletni trgovini
 • Feature display order - na katerem mestu naj se prikaže atribut na seznamu lastnosti artikla
 • Lang pack - ali želimo za ta atribut imeti možnost vnosa drugih podatkov za različne jezike, ki jih imamo na naši spletni strani
 • Access level - min. status Urednika, ki lahko ureja podatke tega atributa
 • Act - aktivnost Atributa

Primer možnosti pri vnosu novega atributa:
Atribut "Velikost Pizze" bi lahko uredili kot:

 • objekt: Artikli
 • šifra kategorije: Pizze
 • atribut: velikost-pizze
 • label: Velikost Pizze
 • atribut data type: text
 • atr form type: selectbox
 • Atr form options:
  • hitra verzija: S#M#L#XL#XXL
  • kreativna verzija: S#S - otroška###M#M za punce#L#L za fante###XL#XL za Extra lačne###XXL#Party Pizza (naj vas bo vsaj 5)
 • Filter: Da

S tem bi dobili možnosti:

 1. Za artikle iz kategorije Pizze bi dobili možnost ureditve dodatnega atributa.
 2. Ta atribut bi uporabili za variacijo teh artiklov - Pizz.
 3. Ker smo izbrali Form type selectbox, bo urejanje lažje - na voljo bo "drop down" polje z možostjo izbire le ene vrednosti, posledično pa bo s tem manj napak.
 4. Uporabniki bodo v trgovini pri ogleu podorbnosti artikla videli možnost izbire različne velikosti Pizze.
 5. Uporabnikom bi dali možnost, da filtrirajo Pizze in si izpišejo le tiste, ki jih je mogoče naročiti kot XXL.

 

Lastništvo atributov

Klik MALL atributi so 2 vrst:

 1. Skupni - enaki pri vseh Ponudnikih npr. vsak Artikel ima atributa Opis artikla in Šifra galerije.
 2. Personalizirani - specifični za nekega Ponudnika. V želji po evidentiranju dodatnih podatkov ali zaradi razvoja dodatnih funkcionalnosti se pri Ponudniku ustvari dodatne atribute npr. Spletna založba ima pri Artiklu lasten atribut "Avtor". Ta podatek pri prodajalcu otroških copatkov ni relevanten in bi ga samo stalno motil pri urejanju, zato ni med skupnimi atributi sistema.

Atributi, vezani na kategorijo

Atribut objekta je lahko:

 1. prisoten pri vsakem objektu
 2. odvisen od kategorije objekta. Primer: Oglas kategorije Slider in kategorije Boxee imata zelo različne atribute. Drugi primer: Preference (Blagajne, WWW trgovine,...) so si popolnoma različne ravno na podlagi kategorije. Dokler pri Preferenci ni znana Kategorija, sploh nimate možnosti vnosa željenih podatkov.   

Skupaj atributi objekta, ki jih imate na obrazcu za urejanje, so tako skupek: 

 1. Skupni (sistemski ali splošni) Atributi
 2. Personalizirani Atributi (od Ponudnika)
 3. Atributi Kategorije objekta, ki ga urejate

 

Če boste razmišljali o nadgradnji in personalizaciji sistema za vaše specifične potrebe, v osnovi razmišljajte o dodatnih atributih in razvoju funkcionalnosti na podlagi razširjenega podatkovnega modela s temi novimi atributi.