Pogoji uporabe Klik MALL na kratko in v bolj splošnem jeziku

Pogoji uporabe so zelo podobni mnogim SaaS (Software as a Service) spletnim podjetjem. V nekaj glavnih točkah so:

 • Dostop do storitve je preko spleta. Vsi podatki so na spletnem strežniku ponudnika.
 • Uporaba je najem licence. Vse, kar je del primarnega sistema, je last Ponudnika. Vsebina, ki jo naloži Naročnik je njegova last, skrb in njegova odgovornost.
 • Uporaba programa je "KOT JE" oz. po ang. "AS-IS". Če vam kakšna stvar ne ustreza, lahko oddate prošnjo za pomoč, nadgradnjo, ... če je izvedljivo in bomo utegnili, bomo stvar uredili. Če vam storitev ali kaj drugega ne ustreza in je za vas tako moteče, da pod takšnimi pogoji ne morete uporabljati storitve, najbolje da zaključimo sodelovanje oz. ga niti ne pričenjamo.
 • Ponudnik ne prevzema nikakršne odgovornosti za nastalo škodo (posredno, neposredno...)
 • Ponudnik si bo prizadeval za varnostne kopije, nemoteno delovanje, varnost podatkov... vendar ker je to splet, tehnična oprema in ker ima svojo vlogo pri tem tudi Naročnik, nič ni 100%. Če menite drugače, morda lahko prej preletite novice na Hacker News ali drugih sorodnih portalih.
 • Ponudnik si jemlje pravico, da Naročniku odvzame dostop do storitve. Razlog je lahko predvsem, ne pa izključno zaradi: v primeru kršenja pravil uporabe, motenj uporabe za druge uporabe, nesorazmerne in neupravičene porabe resursov, kršenja zakonodaje, kršenja patentnih pravic, blagovne znamke... Če povzamemo to alinejo - nam je zelo v interesu imeti stranko in je ne bomo kar brez razloga odslovili. Vendar obstajajo primeri, ko bomo v to prisiljeni.

Ponudnik si bo po najboljših močeh prizadeval za zelo dobro poslovno sodelovanje in vzajemno korist obeh strank

 • pomoč pri uporabi,
 • izobraževanje,
 • priročnik,
 • nasveti,
 • obveščanja o novostih (naročnike bomo obveščali preko email liste, priporočamo pa tudi prijavo na naše Social kanale YouTube, Twitter, Facebook)

Dejansko si bomo prizadevali biti najboljši ponudnik tovrstnega sistema v cenovnem razredu naročnika. 

 

Pravno veljavna in bolj podrobna Pravila uporabe so na voljo na tej povezavi.