Naročniški paketi predstavljajo obliko in ceno najema uporabe sistema.

  • Blagajna
  • Trgovina
  • B2B Trgovina
  • WWW+POS Trgovina
  • WWW+POS Pro

Predstavljeni so na strani PRODUKTI

Z izbiro in oddajo naročila za posamezni paket se Naročnik strinja s pogoji nakupovanja na Klik MALL in s Pogoji uporabe za podjetja.