Klik MALL uporablja pristop, da se CMS vsebine:

  • vsebinske dokumente,
  • galerije slik,
  • naložene datoteke.

ureja na enem mestu. Prednost takšnega pristopa je, da lahko določeno vsebino uporabite na več mestih (npr. galerija slik ali podrobnejši opis določene kategorije artiklov) in ko jo uredite na enem mestu, je povsod, kjer je bila uporabljena, takoj na voljo zadnja osvežena verzija. Poleg tega so tako obrazci bistveno bolj preprosti, nalaganje strani za urejanje pa hitrejše.

Primer uporabe: Slike Artikla ne dodajate na obrazcu za urejanje artikla, ampak najprej ustvarite novo Galerijo, do katere nato na obrazcu artikla naredite povezavo. In tako se ob prikazu tega artikla npr. na spletni trgovini vključi vsebina Galerije. Če se nato odločite objaviti novico o novem artiklu v vaši ponudbi, lahko to isto galerijo preko enega samega polja vključite v to novico. Če naknadno dodate sliko ali uredite komentar slike v tej galeriji, bodo nove informacije takoj vidne tako ob prikazu artikla, kot tudi novice. 

Urejanje vseh enot poteka preko namenskih obrazcev.

Nalaganje datotek je zelo enostavno in priročno, saj je omogočeno nalaganje do 20 datotek hkrati in z drag'n drop podporo (podobno kot GMail). Naložiti je mogoče le določene vrste datotek (označeno na obrazcu), velikost pa je lahko vse do 100MB na posamezno datoteko.

OPOMBA: CMS enote v večini primerov niso prenosljive z nivoja Podjetja na nivo Ponudnika, ker gre običajno za vsebine, ki se bodo pojavile na spletni strani oz. spletni trgovini, ta pa teče na nivoju Ponudnika. Zato je priporočilo, da se CMS vsebine dodaja in ureja na nivoju Ponudnika, kejr bodo uporabljene.