Med Dokumenti imate na voljo poenostavljeno obliko Raziskovalca map in datotek, ki jih imate naložene na na Klik MALL. Določene mape so skupne vsem Ponudnika, lahko pa ustvarite lastne. Mape in datoteke, ki so dodane na nivoju Podjetja, so prisotne v profilih vseh Ponudnikov. Mape in datoteke, dodane in ustvarjene na nivojih Ponudnikov, pa so vse vidne na nivoju Podjetja.

Primer uporabe - mapa na nivoju Podjetja.

Podjetje, ki ima več poslovalnic, lahko ustvari mapo "Dobavnice" in podmapo "Dobavnice 2017", kjer želi imeti seznam vseh skeniranih prejetih dobavnic v letu 2017. Na nivoju vsakega Ponudnika je v raziskovalcu prisotna ta mapa in vanjo lahko dodajajo vsebine - v tem primeru PDF scane dobavnic, ki so jih prejeli po posameznih poslovalnicah. Na nivoju Ponudnika se vidijo samo dobavnice posameznega Ponudnika, ki jih tudi sami urejajo, na nivoju Podjetja pa se vidi seznam vseh dobavnic od vseh Ponudnikov. S tem se ustvari zelo priročna struktura uporabnosti in dostopa za vse nivoje. Podobno rešitev so uporabljala gradbena podjetja za posamezna gradbišča, ki so delovala kot ločeni projekti in so centrali lahko na strukturiran način posredovala dokumente, ki so jih običajno prejeli na nivoju poslovne enote oz. v tem primeru gradbišča.

Primer uporabe - datoteka na nivoju Podjetja

Najboljši primer je logotip podjetja, ki je enak za vse enote podjetja. Tega se naloži na nivoju Podjetja in šifro te datoteke se uporablja tudi na nivoju Ponudnikov.