Zaloga posameznega artikla se lahko spreminja na več različnih načinov, zato je včasih zelo priročno imeti evidenco sprememb. Pod modulom Artikli lahko najdete 2 seznama:

  1. Zadnje spremembe zaloge po vseh artiklih. Ta seznam je priročen za pregled zadnjih prodanih ali dobavljenih artiklov. 
  2. Spremembe zaloge po posameznem artiklu. S tem seznamom lahko za vsak posameznih artikel pogledamo zgodovino sprememb njegove zaloge.

Seznam je zelo podroben in obsega vse potrebne podatke za analizo:

  • šifro artikla,
  • naslov artikla,
  • datum spremembe,
  • stanje pred in po spremembi,
  • dobavitelja,
  • nabavno ceno (ki je v trenutku spremembe vnešena med podatki artikla),
  • urednika, ki je ustvaril spremembo. 

Seznam sprememb je pomemben tudi za urejanje vrednosti zaloge po metodi FIFO, kar je prikazano v posebni objavi.